Adres
Loppersumhof 24
6835 MA Arnhem

KvK
82347816

BTW
NL003674525B43

Betaalgegevens
T Siddle
NL28ASNB0782405665

Wie zijn wij

Ons adres is: https://www.stiltent.nl

Wij zijn onderdeel van StilTent.nl

StilTent.nl sites (gezamenlijk “StilTent.nl” in dit document) verwijzen naar sites die worden gehost op StilTent.nl, en andere gerelateerde sub-domeinen daarvan. Dit privacybeleid beschrijft hoe StilTent.nl informatie gebruikt en beschermt die je ons geeft. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je privacy wordt beschermd. Als je ons persoonlijke informatie verstrekt via StilTent.nl, kun je er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Sitebezoekers

Zoals de meeste site beheerders, verzamelt StilTent.nl gegevens die niet naar personen te herleiden zijn van het type dat webbrowsers en webservers doorgaans beschikbaar stellen, zoals browser type, taalvoorkeur, referrer site, en de tijd en datum van iedere aanvraag van bezoekers. Het doel dat StilTent.nl hiermee heeft is het beter begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. In sommige gevallen kan StilTent.nl verzamelde gegevens die niet naar personen te herleiden zijn openbaar maken, bijv. in de vorm van het publiceren van een rapport met trends over het gebruik van de site.

StilTent.nl verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals IP-adressen (Internet Protocol). StilTent.nl gebruikt echter geen IP-adressen om zijn bezoekers te identificeren en geeft dergelijke informatie niet openbaar, behalve in dezelfde omstandigheden die het gebruikt en publiceert persoonlijk identificeerbare informatie, zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonsidentificerende informatie

Bepaalde bezoekers van StilTent.nl kiezen ervoor om te communiceren met StilTent.nl op manieren die vereisen dat StilTent.nl persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die StilTent.nl verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die onze forums gebruiken bijvoorbeeld een gebruikersnaam en e- mailadres.

In elk geval verzamelt StilTent.nl dergelijke informatie alleen voor zover als nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met StilTent.nl te bereiken. StilTent.nl openbaart geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten bepaalde site gerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals het opvragen van een offerte.

Alle informatie die wordt verzameld op StilTent.nl, wordt verwerkt in overeenstemming met de AVG (GDPR) wetgeving.

Bescherming van bepaalde persoonsidentificerende informatie

StilTent.nl toont potentieel persoonlijke identificatie en persoonlijk identificeerbare informatie alleen voor project bestuurders, medewerkers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die deze informatie moeten weten om voor StilTent.nl diensten te leveren die beschikbaar zijn via StilTent.nl, en (ii) die hebben afgesproken om het niet aan anderen te onthullen. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten je eigen land bevinden; door het gebruik van StilTent.nl ga je akkoord met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.

StilTent.nl zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve om beheerders, werknemers, aannemers en aangesloten organisaties in te lichten, zoals hierboven beschreven, zal StilTent.nl potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen wanneer dit wettelijk vereist is, en als je toestemming geeft om je informatie te laten delen, of wanneer StilTent.nl te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van StilTent.nl, derden of het grote publiek te beschermen.

Als je (contact-)gegevens, zoals e-mail adres, hebt gedeeld, dan kan StilTent.nl af en toe een e-mail om sturen, of op een andere manier contact opnemen om je te vertellen over nieuwe producten, je feedback vragen, of gewoon je op de hoogte te houden van wat er gaande is met StilTent.nl en onze producten. We gebruiken onze facebook/instagram voornamelijk om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dit soort e-mails tot een minimum te beperken.

Als je ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via een offerte aanvraag of via een reactieformulier), behouden wij ons het recht om het te publiceren indien, indien hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. StilTent.nl neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken de informatie die je verstrekt enkel gebruiken waarvoor het bij afgifte uitdrukkelijk bedoeld is.

Wij zullen je persoonlijke informatie niet verkopen of leasen aan derden, tenzij we je toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Wij kunnen je e-mail marketing communicatie sturen die wij voor jou van belang achten, indien je hier toestemming voor hebt gegeven. Als je toestemming hebt gegeven, kan je je later weer afmelden.

Je hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat wij contact met je opnemen voor marketingdoeleinden. Als je niet langer benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, laat u ons dit weten via e-mail aan: tomsiddle@stiltent.nl.

Juridische grond voor het verwerken van persoonlijke informatie

We vertrouwen op één of meer van de volgende verwerkingscondities:

  • onze legitieme belangen bij de effectieve levering van informatie en diensten aan jou;
  • expliciete toestemming die je hebt gegeven;
  • juridische verplichtingen.

Toegang tot gegevens

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over je opgeslagen hebben. Als je een kopie wilt van sommige of al je persoonlijke gegevens, stuur een e-mail naar tomsiddle@stiltent.nl

Retentie van persoonlijke informatie

We bewaren contactinformatie (zoals op een mailinglijst) totdat een gebruiker zich afmeldt of verzoekt om die informatie te verwijderen uit onze systemen.

Rechten in relatie tot je informatie

Je hebt mogelijk bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming in verband met de persoonlijke informatie die we over je bewaren. Je kan het recht hebben om:

  • Een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die we van je verzamlen;
  • Een verzoek plaatsen om de persoonlijke informatie die we van je bewaren bij te werken, of los daarvan corrigeer dergelijke persoonlijke informatie die jij denkt dat incorrect is of incompleet;
  • Vragen of we persoonlijke informatie die we over je hebben van live systemen verwijderen, of de manier beperken waarop wij dergelijke persoonlijke informatie gebruiken;
  • Bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonlijke informatie; en/of
  • Je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op toestemming en toestemming de enige toegestane basis voor verwerking is).

Als je deze rechten wilt uitoefenen of wilt begrijpen of deze rechten op je van toepassing zijn, stuur dan een e-mail naar tomsiddle@stiltent.nl

Third Party Links

Onze site kan links bevatten naar andere sites die worden aangeboden door derden die niet onder onze controle vallen. Houd er, bij het volgen van een link en het verstrekken van informatie aan een site van derden, rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die aan die derde partij worden verstrekt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de sites die aan het begin van dit document staan, dus als je andere sites bezoekt, zelfs wanneer je klikt op een link geplaatst op StilTent.nl, moet je hun eigen privacybeleid lezen.

Geaggregeerde statistieken

StilTent.nl kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar sites. StilTent.nl geeft echter geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij anders dan beschreven in dit beleid.

Koekjes

Aanvullend wordt er informatie over hoe je onze site gebruikt automatisch verzameld met behulp van “koekjes”. Koekjes zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet log informatie en bezoekersinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoekersstatistieken van de site bij te houden en om statistische rapporten over de site-activiteit samen te stellen.

Bekijk ons koekjesbeleid om te zien welke koekjes verzameld worden op StilTent.nl.

Privacybeleid wijzigingen

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan StilTent.nl haar privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. StilTent.nl moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Contact

Neem contact met ons op als je vragen hebt over ons privacybeleid, of over welke informatie we van je verzamelen, e-mail ons op tomsiddle@stiltent.nl.